Website

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootste zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet juist zijn. Solutalks kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van informatie die op deze site staat.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd. Berichten waarbij je uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden om deze te delen via social media zijn hiervan uitgezonderd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Solutalks heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

E-mail

Alle door Solutalks verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Solutalks, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in jouw computer en netwerk te verwijderen.

Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen.

Solutalks is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.