Online Psychologische Zorg Zonder Barrières

Voor iedereen, direct beschikbaar, op elk tijdstip van de dag, vanaf elke plek in de wereld.

VOOR VERWIJZERS

Cliënten of patiënten kunnen bij Solutalks worden aangemeld door een huisarts, arbo-arts, medisch specialist of daarvoor gecertificeerde instellingen, zoals lokale buurtteams. Mocht één van uw cliënten zelf met ons contact opnemen, dan staan wij hem of haar graag te woord om uitleg te geven of vragen te beantwoorden.

Solutalks biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met complexe psychologische problemen of stoornissen. Door onze brede ervaring met verschillende vormen van behandeling kunnen wij een passend behandelaanbod doen dat aansluit bij de specifieke klachten van uw cliënt en zijn of haar persoonlijke omstandigheden.

Er zijn verschillende manieren om uw cliënten naar ons te verwijzen:
Voor een verwijzing kunt u een verwijsbrief overhandigen aan uw cliënt, waarna hij of zij zichzelf kan aanmelden bij Solutalks via onze website. Solutalks is aangesloten bij Zorgdomein. Via dit platform kunt u eenvoudig en veilig uw cliënten verwijzen. U kunt uw cliënten ook verwijzen door een e-mail te sturen naar verwijzers@solutalks.nl. Als u niet beschikt over versleutelde e-mail, dan kunt u uw verwijsbrief faxen naar 085-0641735. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact op met uw cliënt om een eerste kennismaking in te plannen. Natuurlijk houden wij u daarbij op de hoogte van het vervolg.

ONZE FOLDERS

Wilt u graag folders voor in uw spreekkamer? Mail ons via verwijzers@solutalks.nl. Dan sturen wij ze u gratis toe.

WAAROM SOLUTALKS

Wij zetten ons in om de verwijsprocedure voor u en uw cliënten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Een paar woorden zijn vaak al genoeg om helderheid te scheppen. Daarom staan wij u graag te woord als u vragen heeft of twijfelt over een verwijzing. Ook kunnen uw cliënten langs verschillende wegen laagdrempelig contact met ons opnemen.

  • Toegankelijk – laagdrempelig overleg

  • Duidelijk – accurate planning en heldere afspraken

  • Snel – binnen twee dagen contact

  • Kwaliteit – behandelingen die werken

Heeft u aanbevelingen die ons aanmeldproces kunnen verbeteren? Laat het ons alsjeblieft weten en stuur een e-mail naar verwijzers@solutalks.nl of gebruik een van onze contactformulieren op onze website.

VERWIJSPROCEDURE

Voor de start van een intake heeft uw cliënt een verwijsbrief nodig. U kunt deze verwijsbrief overhandigen aan uw cliënt of deze per e-mail direct naar Solutalks sturen (verwijzers@solutalks.nl). Als u niet beschikt over versleutelde e-mail, dan kunt u uw verwijsbrief faxen naar 085-0641735. Uw cliënt kan vervolgens zelf contact met ons opnemen voor een eerste kennismaking en de planning van een intakegesprek.

Solutalks is aangesloten bij Zorgdomein. Via dit platform kunt u eenvoudig en veilig uw cliënten verwijzen.

Zoals als u weet, stellen zorgverzekeraars en de overheid eisen aan een verwijsbrief. Zo moet uit de verwijsbrief een beoordeling van de urgentie en de zorgtoewijzing blijken (triage). Daarbij wordt van u verwacht dat u aangeeft of er sprake is (het vermoeden) van een DSM-5 diagnose en dat de verwijzing gericht is op de Specialistische GGZ.

Om te voorkomen dat een verwijsbrief niet voldoet aan de gestelde eisen kunt u gebruik maken van ons verwijsformulier.

Als cliënten een verwijsbrief hebben, kunnen zij zich op verschillende manieren bij Solutalks aanmelden. Er zijn vier manieren voor uw cliënten om met ons in contact te komen, die worden toegelicht op onze website:

  • Videobellen
  • Telefoon
  • Aanmeld- of contactformulier
  • E-mail

Er is niets vervelender dan na een intensief intaketraject terugverwezen te worden naar je verwijzer. Daarom bieden wij cliënten eerst een telefonisch intakegesprek aan met een van onze regiebehandelaren om hun hulpvraag te verhelderen en na te gaan of deze aansluit bij ons zorgaanbod. Zo proberen we onnodig lange en dure procedures te voorkomen.

U kunt bij Solutalks laagdrempelig terecht bij onze professionals voor vragen of overleg. Door op tijd met elkaar af te stemmen willen we u en uw cliënten zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Zo voorkomen we lange intakeprocedures die uiteindelijk niet tot een passende behandeling leiden. Aan consultatie die is gericht op ondersteuning voor een goede zorgtoewijzing zijn geen kosten verbonden.

Heeft u diagnostische vragen, wilt u een behandeladvies of een tweede mening? Solutalks biedt u de mogelijkheid om een van onze psychiaters te consulteren. Consulten met u en uw cliënten kunnen via videobellen of telefonisch plaatst vinden. Als u een kort e-mailbericht stuurt naar verwijzers@solutalks.nl, nemen wij binnen twee dagen contact op voor aanvullende informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Als u als verwijzer tevens de huisarts bent, dan zullen wij u op meerdere momenten op de hoogte brengen van het behandelbeloop van uw cliënt. U krijgt van ons bericht na de start van de behandeling, na tussentijdse evaluaties en na de afronding van het behandeltraject. Het is mogelijk dat wij u tussentijds consulteren bij lichamelijke problemen of als er stagnatie optreedt op enig moment in het behandeltraject.

Bent u verwijzer, maar niet de huisarts van cliënt, dan berichten wij u bij de start en de afronding van de behandeling.

Voor terugkoppeling aan de verwijzer hebben wij toestemming nodig van de cliënt. Als deze ondanks onze uitleg over het belang van goede informatie-uitwisseling niet gegeven wordt, kunnen wij u helaas niet op de hoogte houden van het beloop van de behandeling.

Heb je een vraag of wil je een bericht achterlaten?

Neem simpelweg contact met ons op via het formulier hieronder.

    Hoe heeft u ons gevonden?