Maatschappelijke en sociale factoren

Ook de omgeving en omstandigheden kunnen een belangrijke invloed hebben op het ontwikkelen van een depressie. Hieronder worden de belangrijkste sociale en omgevingsfactoren besproken.

Belangrijke levensgebeurtenissen

Onder omgeving en omstandigheden vallen belangrijke levensgebeurtenissen. Hierbij kun je denken aan het overlijden van een naaste, het verbreken van een relatie of het meemaken van een traumatische of schokkende gebeurtenis. Wanneer je zoiets meemaakt, hoeft het niet altijd zo te zijn dat je direct na de gebeurtenis een depressie ontwikkeld. Dit kan ook jaren later weer de kop op steken en dan pas voor mentale problemen zorgen.

Sociale factoren

Daarnaast kunnen afwijzingen van sociale contacten of het wegvallen van vriendschappen of familieleden ervoor zorgen dat je in een sociaal isolement terechtkomt. Dit is ook een groot risicofactor voor het ontwikkelen van depressieve klachten.

Overige factoren

Naast belangrijke levensgebeurtenissen en bovenstaande sociale factoren zijn er nog meer omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat je mentale problemen kunt krijgen. Veranderingen op onderstaande gebieden kunnen allemaal bijdragen aan de ontwikkeling van depressieve klachten:

  • Huisvesting, zoals verhuizen of uit huis gaan
  • Financiën, als je bijvoorbeeld schulden hebt
  • Familieproblemen
  • Werk gerelateerde problemen zoals werkdruk, conflicten op werk of toekomst onzekerheid
  • Gebrek aan ondersteuning vanuit je omgeving
  • Toegankelijkheid of beschikbaarheid van zorg