Psychologische oorzaken

Er is al veel onderzoek gedaan naar de psychologische factoren voor het ontstaan van depressieve klachten. Daardoor weten we dat het ontstaan van een depressie voornamelijk samenhangt met biologische en psychologische factoren en de interactie tussen deze twee. Hieronder gaan we verder in op een aantal psychologische factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een depressie

Psychologische kwetsbaarheid

Een van de belangrijkste oorzaken van een depressie is je psychologische kwetsbaarheid. Bij tegenslag reageert iedereen anders. De een is er beter tegenop gewassen dan de ander. Wanneer je meer de neiging hebt om dingen negatief te zien is de kans dat je een depressie ontwikkelt groter dan wanneer je dit niet hebt. Dat de een kwetsbaarder is dan een ander wordt weer veroorzaakt door een combinatie van hoe je jeugd is geweest en van genetische factoren. Deze bepalen je karakter. En verschillende karaktereigenschappen kunnen weer de kans vergroten dat je een depressie krijgt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Onzekerheid/weinig zelfvertrouwen
  • Moeite hebben met hulp vragen
  • Moeite hebben met teleurstellingen verwerken
  • Perfectionisme
  • Plichtgetrouw zijn
  • Slecht met kritiek en afwijzing kunnen omgaan

Cognities

Negatieve gedachten spelen een centrale rol bij het ontstaan van depressie. Deze kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het gevoel van controleverlies. En dat je de omgeving niet kunt beïnvloeden. Daardoor komt piekeren veel voor en negatieve gedachten steken de kop op. Wanneer je regelmatig negatieve gedachten hebt over jezelf of anderen, beland je in een cirkel van negatieve denkpatronen die op den duur kunnen leiden tot een depressie.