Sociale factoren

Ingrijpende levensgebeurtenissen (life events) kunnen een dwangstoornis uitlokken. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van een dierbare, een echtscheiding, verlies van werk, grote veranderingen in je leven, zoals een verhuizing, het krijgen van een kind of uit huis gaan van een kind. 

Daarnaast komen dwangstoornissen vaker voor bij mensen die problemen hebben op het gebied van relaties, werk, scholing, financiën of huisvesting (sociaal-maatschappelijke problemen).  

Bij je behandeling is het belangrijk dat alle oorzaken aandacht krijgen, zodat je samen met je behandelaar aan de dieperliggende oorzaken van je klachten kunt werken.