Psychologische factoren

Er is al veel onderzoek gedaan naar de psychologische oorzaken van een dwangstoornis. Daardoor weten we dat het ontstaan/hebben van een dwangstoornis voornamelijk samenhangt met biologische en psychologische factoren en de interactie tussen deze twee. Hieronder gaan we verder in op een aantal psychologische factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een dwangstoornis. 

Coping strategieën

Hoe je gedurende je leven hebt geleerd om te gaan met spanning en stress, bijvoorbeeld bij tegenslagen of verlieservaringen bepaald je weerbaarheid in moeilijke situaties 

Persoonlijkheid

Bepaalde persoonlijkheids- of karaktertrekken kunnen je meer gevoelig maken voor het krijgen van een angststoornis, zoals een gebrek aan zelfvertrouwenhet stellen van hoge eisen aan jezelfmoeite om grenzen aan te gevenmoeite om hulp te vragen.