Maatschappelijke & sociale factoren

Naast biologische en psychologische factoren kunnen ook omgevingsfactoren invloed hebben op het krijgen van een paniekstoornis. Het meemaken van een stressvolle gebeurtenis kan aanleiding zijn voor het ontwikkelen van aan paniekstoornis. Voorbeelden hiervan zijn ziekte of het overlijden van een naaste of het meemaken van een traumatische ervaring zoals mishandeling of seksueel misbruik.

De volgende ervaringen kunnen ook allemaal invloed hebben bij het ontwikkelen van een paniekstoornis:

  • Scheiding
  • Overlijden van een naaste
  • Verlies van werk of huis
  • Slechtere gezondheid
  • Misbruik
  • Mishandeling