Psychologische oorzaken

Er is al veel onderzoek gedaan naar de psychologische oorzaken van een paniekstoornis. Daardoor weten we dat het ontstaan/hebben van een paniekstoornis voornamelijk samenhangt met biologische en psychologische factoren en de interactie tussen deze twee. Hieronder gaan we verder in op een aantal psychologische factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een paniekstoornis:

Ervaringen en conditionering (aangeleerd)

Wanneer je in je jeugd lichamelijke ziekten hebt gehad en bang bent geweest over je gezondheid, heb je een grotere kans om een paniekstoornis te ontwikkelen [1]. Je hebt namelijk geleerd dat onverwachtse lichamelijke sensaties gevaarlijk kunnen zijn, namelijk een signaal dat je ziek bent. Op het moment dat je onverwachts een paniekaanval krijgt, is dit beangstigender voor jou dan voor iemand die niet geleerd heeft dat dit een signaal van gevaar kan betekenen.

Cognities (denkpatronen)

Sommige mensen hebben een grote kans om lichamelijke sensaties – bijvoorbeeld zweten en verhoogde hartslag – als catastrofaal (rampzalig) te interpreteren. Op het moment dat je bijvoorbeeld een verhoogde hartslag hebt door het sporten, kun je dit koppelen aan het sporten, maar je kunt ook geneigd zijn dit als gevaarlijk te interpreteren en er angstig van worden. Deze angst zal op zijn beurt ervoor zorgen dat je hartslag nog verder toeneemt, wat tot nog meer angst kan zorgen. Op deze manier kan je manier van denken over deze gebeurtenis zorgen voor een vicieuze cirkel.

Coping (omgaan met)

Hoe je met bepaalde situaties omgaat (coping) kan ook invloed hebben op het al dan niet ontwikkelen van een paniekstoornis. Als je iemand bent die doorgaans onbekende situaties eng vindt en/of vermijdt kan dat ervoor zorgen dat je sneller een angststoornis ontwikkelt. Als je onbekende situaties vermijdt, kun je ook nooit leren dat het niet zo bedreigend is als je misschien zou denken.

Bron

[1]: Rudaz, M., Craske, M. G., Becker, E. S., Ledermann, T., & Margraf, J. (2010). Health anxiety and fear of fear in panic disorder and agoraphobia vs. social phobia: A prospective longitudinal study. Depression and Anxiety, 27, 404-411