window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-139874144-3');
FAQ items aan het laden...
Over Solutalks2023-09-19T15:49:09+02:00

Online Psychologische Zorg Zonder Barrières

Voor iedereen, direct beschikbaar, op elk tijdstip van de dag, vanaf elke plek in de wereld.

WIE ZIJN WIJ

Solutalks is opgericht op 23 maart 2018 en is de eerste volledig online zorgorganisatie van Nederland. Wij bieden gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met complexe psychologische problemen of stoornissen vanuit heel Nederland. 

Solutalks is gespecialiseerd in het aanbieden van onlinebehandelingen waarin persoonlijk contact centraal staat. Met een toegankelijk online platform en technologie die voldoet aan de hoogste eisen qua kwaliteit, veiligheid en gebruikersgemak, bieden wij onze cliënten en professionals een optimale omgeving om elkaar te ontmoeten en intensief met elkaar samen te werken.

Onze professionals hebben brede ervaring met verschillende vormen van behandeling en begeleiding. Daardoor kunnen wij behandelingen bieden die aansluiten bij onze cliënten. Altijd toegesneden op het persoonlijke leven van onze cliënten en de dieperliggende oorzaak van hun klachten. Met aandacht voor gezondheid, leefstijl en preventie werken we aan een duurzaam herstel.

Als moderne zorgorganisatie zijn wij continu ontwikkeling. Innovatie, onderzoek en deskundigheidsbevordering zijn de drijvers achter onze missie om goede zorg te leveren zonder barrières. Zo houden we geestelijke gezondheidszorg beschikbaar voor voor iedereen en vanaf elke plek in de wereld. 

KERNWAARDEN

Solutalks is een toegankelijke zorgorganisatie, die een positieve, duurzame relatie aan gaat met zijn cliënten, professionals en samenwerkingspartners. Wij onderschrijven de volgende kernwaarden:

  • Betrokken & verbindend – contact van mens tot mens

  • Toegankelijk – beschikbaar, transparant, toegewijd

  • Vooruitstrevend – inspirerend, energiek, motiverend

Samen werken, samen bouwen, samen groeien.

MISSIE EN VISIE

Solutalks levert geestelijke gezondheidszorg zonder barrières door deskundige therapeuten, voor iedereen, direct beschikbaar, op elk tijdstip van de dag, vanaf elke plek in de wereld, thuis, op het werk of op reis.

Solutalks is de eerste volledig online zorgorganisatie van Nederland. Wij bieden gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met complexe  psychologische problemen of stoornissen op elk tijdstip van de dag en vanaf elke plek in de wereld.

Solutalks is een toegankelijke zorgorganisatie, die een positieve, duurzame relatie aan gaat met zijn cliënten. Bij ons werken enthousiaste en betrokken professionals, die het als hun taak zien verwachtingen te overtreffen. Dit doen wij door met de cliënt én zijn omgeving snel, laagdrempelig en transparant samen te werken. Samen, vanuit een gelijkwaardige relatie en met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met een actieve, inspirerende en motiverende basishouding bieden onze professionals vraaggestuurde, passende, oplossings- en herstelgerichte zorg.

  • Samen met de cliënt doen wat nodig is
  • Samen met de cliënt doen wat goed werkt
  • Samen met de cliënt het leven weer inhoud, vorm en betekenis geven

Solutalks is een betrokken zorgorganisatie, die naast een verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze cliënten en hun naastbetrokkenen, een maatschappelijk verantwoordelijkheid draagt voor de continuïteit en houdbaarheid van de zorg. Wij zien cliënten als onderdeel van hun omgeving en betrekken dierbaren actief in de zorg en het herstel van onze cliënten. Wij nemen een proactieve rol aan in maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en zoeken actief samenwerking met andere belanghebbende zoals de overheid, de Nationale Zorgautoriteit, zorgverzekeraars, partnerinstellingen, lokale en regionale zorgverleners en ketenpartners om de zorg beschikbaar te houden voor iedereen. In onze samenwerking met cliënten, naastbetrokkenen en andere belanghebbenden zijn wij verbindend door ons niet te richten op afzonderlijke belangen, maar op gezamenlijke doelen.

Solutalks is een vooruitstrevende zorgorganisatie, die toonaangevend wil zijn op het gebied van online behandelen en online werken. Met een geavanceerd en toegankelijk online platform en technologie die voldoet aan de hoogste eisen qua kwaliteit, veiligheid en gebruikersgemak, bieden wij op onze cliënten en professionals de optimale omgeving om elkaar te ontmoeten en intensief met elkaar samen te werken. Wij zijn een grensverleggende zorgorganisatie, die zijn zorg continu ontwikkelt, vernieuwd en verbeterd. Innovatie, onderzoek en deskundigheidsbevordering zijn de drijvers achter onze missie om goede zorg te leveren zonder barrières, voor iedereen en vanaf elke plek in de wereld.

VOOR WIE

AANBOD

NIEUWS

Nieuws

De nieuwste updates over psychische klachten en herstel.

Heb je een vraag of wil je een bericht achterlaten?

Neem simpelweg contact met ons op via het formulier hieronder.

    Hoe heeft u ons gevonden?

    Ga naar de bovenkant