Wordt mijn psychologische zorg vergoed?

Wanneer je psychologische hulp nodig hebt wil je natuurlijk wel weten welke kosten je kunt verwachten. Wat wordt vergoed hangt voor een groot deel af van het type zorg en bij welke verzekeraar je bent verzekerd. In deze blog krijg je meer duidelijkheid welk type psychologische zorg wordt aangeboden vanuit je verzekering en hoe de verzekerde zorg werkt.

Sinds 2019 wordt het grootste deel van psychologische zorg weer vergoed vanuit het basispakket. Dit is wel afhankelijk van welke psychologische zorg je krijgt en is toch ook enigszins afhankelijk van welke verzekering je hebt.

Heb jij psychologische zorg nodig? Spreek dan met onze gecertificeerde psychologen op www.solutalks.nl.

Psychologische zorg via huisarts, basis of specialistische GGZ?

Wanneer je psychische klachten krijgt ga je meestal eerst langs je huisarts (of bedrijfsarts). Dit wordt ook wel eerstelijnszorg genoemd. De huisarts kijkt wat hij zelf kan doen en roept eventueel de hulp in van de praktijk ondersteuner huisarts GGZ, ofwel POH-GGZ.

Wanneer hulp die de huisartspraktijk kan bieden niet toereikend is, kan hij je doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ.

Wanneer je milde, niet complexe klachten hebt word je behandeld via de basis GGZ, maar als de klachten meer complex, ernstig of instabiel zijn kun je terecht bij de gespecialiseerde GGZ.

Solutalks biedt zowel basis al gespecialiseerde GGZ.

Wel vergoede psychologische zorg uit de basisverzekering?

Onder de volgende voorwaarden worden de meeste ‘noodzakelijke’ behandelingen vergoed:

 • Er moet een DSM-V diagnose bij je gesteld zijn
 • Je moet zijn doorverwezen via de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts
 • De verwijsbrief moet voldoen aan eisen zoals: wie is verwezen, wat is de reden van verwijzing en welke psychologische zorg is nodig (basis of gespecialiseerde GGZ)

Verder heb je altijd te maken met het eigen risico van je zorgverzekering. In 2019 is dat €385,- per jaar. De rest van de kosten wordt vergoed door de verzekeraar tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Behandeling door je huisarts of POH-GGZ wordt niet betaalt uit het eigen risico, maar wordt direct vergoed. Je betaalt wel eigen risico bij een GGZ-instelling.

Niet vergoede psychologische zorg uit de basisverzekering?

Voor de volgende problemen krijg je geen vergoeding bij de GGZ vanuit het basispakket, maar dit krijg je wel vergoed bij de huisarts. Hieronder wat voorbeelden:

 • Slaapstoornissen
 • Relatieproblemen
 • Klachten zonder diagnose

Voor sommige problemen kun je een aanvullende verzekering afsluiten, waardoor de zorg ook wordt vergoed bij een psycholoog.

Wat je vergoed krijgt hangt af van welke verzekering je hebt

Naast bovenstaande, zijn er nog andere voorwaarden voor het krijgen van vergoedingen.

 • Bij een naturapolis betaal je een deel zelf als de GGZ-instelling niet is gecontracteerd. Hoeveel je bijbetaalt is afhankelijk van je polis. Meestal wordt zo’n 60 tot 80 procent van het bedrag vergoed.
 • Bij een restitutiepolis wordt niet gecontracteerde zorg voor 100 procent vergoed volgens een marktconform of wettelijk tarief. Voor een restitutiepolis betaal je doorgaans dan ook meer premie dan bij een naturapolis.

Een aanvullende verzekering kan uitkomst bieden

Sommige soorten psychologische zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar wel vanuit een aanvullende verzekering. Wat je wel en wat je niet vergoed krijgt hieruit verschilt enorm per aanvullende verzekering. Je kunt je aanvullend verzekeren voor onder andere:

 • Psychotherapie
 • Psychosociale therapie
 • Vaktherapie
 • Hypnotherapie

Problematiek waarvoor aanvullend verzekeren mogelijk is:

 • Studieproblemen
 • Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Seksuologische zorg
 • Aanpassingsstoornis
 • Slaapstoornis
 • Coördinatie-ontwikkelingsstoornis
 • Dyslexie of dyscalculie
 • Preventieve zorg
 • Hulp bij opvoeding
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen

Mocht je er toch nog niet uitkomen kun je altijd je zorgverzekeraar bellen of spreek met een van onze psychologen via www.solutalks.nl

Lisette de Ruiter, 24-07-2019

Share This Post!

  Hoe heeft u ons gevonden?